lean szkolenia

Rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. lean Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie trwonienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i używanych półproduktów. Wdrożenie metod lean management daje możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania weryfikacji, które procesy są niepotrzebne dla firmy.