Nawóz jest umiarkowanym wydatkiem w ogólnych kosztach produkcji ponoszonych w sadownictwie. Mimo to nieefektywne techniki stosowania nawozów obniżą skuteczność ich wyeksploatowania przez drzewka. Zastosowanie pokaźniejszych dawek w celu wyrównania strat nie jest rozwiązaniem, ponieważ nieefektywne zastosowanie nawozów może także zakwaszać glebę, a w dłuższym okresie zatruwać wodę drenażową.

nawóz arkop    

Nawozy w sadownictwie – skuteczność użycia

Długoterminową odpowiedzią na należyte wykorzystanie nawozów w sadach jest odpowiednie przemyślenie strategii ich wykorzystywania, aby upewnić się, że jest ona tak efektywna, jak to tylko możliwe – naturalnie biorąc pod szczególną uwagę warunki i możliwości. W znacznej większości sadów nawóz podawany jest bezpośrednio do gleby, rozrzucony niedaleko linii drzew lub ewentualnie wprowadzany w ramach natryskiwania.

Przeważnie sadownicy wybierają nawóz na bazie rozwiązań uzyskanych z poprzednich lat. Bierze się także pod uwagę kwestię kosztów oraz rozpuszczalności w wodzie, jeżeli wybrane nawozy w sadownictwie są poświęcone do fertygacji. Jednakże innym aspektem w wielu przypadkach pomijanym jest zdolność rozmaitych nawozów oraz składników odżywczych do przemieszczania się w glebie. Ta ich charakterystyczna mobilność może mieć duży wpływ na straty w kontekście wymywania, które mogą wynikać z nieodpowiednich technik stosowania nawozów oraz zarządzania nawadnianiem.

Sadownicy muszą wobec tego być świadomi rozpuszczalności nawozów w wodzie pamiętając jednak, że zdolność nawozu do rozpuszczenia w wodzie nie zawsze jest jedynym solidnym wskaźnikiem dyspozycji przemieszczania się nawozu lub ewentualnie jego składników w glebie.