Władze Krakowa

Najważniejszym spośród trudnych utrudnień w lwiej części polskich miast jest stan dróg. Nasze województwa są nie przygotowane do tak wielkiego natężenia korków, jaki powstał przez zwiększenie się ilości samochodów na naszych drogach. Dlatego jedną z najważniejszych kierunków rozwoju które musi podjąć prawie każda gmina jest zainwestowanie środków w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i transport miejski to najważniejszy obszar, jaki pozwoli polepszyć wygodę krakowian jak również usprawni całokształt gospodarki Krakowa.

Wśród innych miast, nowe projekty komunikacyjne jakie realizuje Kraków mocno się wybijają. Mieszkańcy w referendum wypowiedzieli się za budową metra, jednak zanim metro zostanie zbudowane, w komunikację autobusową i tramwajową i nawierzchnie drogowe trzeba zainwestować sporo środków . Z ważniejszych decyzji finansowych trzeba podkreślić:
w pełni napędzaną elektrycznie nitkę autobusową – pierwszą w Polsce,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec PKP wraz z centrum handlowym.
Poza tym, w planach miasto ma remont przynajmniej kilka nowych połączeń pomiędzy już wybudowanymi połączeniami oraz remonty istniejących tras tramwajowych i połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie lubią – utrudnienia w poruszaniu się i dotarciu do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Warto jednak pamiętać, że bez inwestycji infrastruktura nie może być lepsza i aby było wygodniej, wymagać trzeba wytrwałości.Jacek Majchrowski działania
Inwestycje w rozwój transportu to nie tylko nowe linie komunikacji, ale również lepszej odporności powierzchnia dróg, która będzie lepsza i odporna. ( kolejnym z przykładów jest ścieralna nawierzchnia drogi na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zachodniej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto potrzebuje dodatkowo wielu remontów i nowych pomysłów, by jeździło się po nim wygodnie. Nie tylko autem, ale też komunikacją miejską. Ale da się zauważyć jasno, że wszystko jest na prostej trasie do tego, by Krakusom mieszkało się tu zdecydowanie miło i z zadowoleniem.